ข่าวใหม่อัพเดท » นาย ประสงค์ กลิ่นสวาทหอม นายก สโมสรโรตารีอยุธยา มอบรถกู้ชีพ “Ambulance” ให้กับ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ มูลค่า 2,782,116 บาท

นาย ประสงค์ กลิ่นสวาทหอม นายก สโมสรโรตารีอยุธยา มอบรถกู้ชีพ “Ambulance” ให้กับ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ มูลค่า 2,782,116 บาท

25 พฤศจิกายน 2022
0

ภาค 3350 โรตารีสากล ประเทศไทย ภาค 3700 โรตารีสากล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับสโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา สโมสรโรตารีซองจู ซัมแว สโมสรโรตารีสระบุรี สโมสรโรตารีปทุมวัน สโมสรโรตารีท่าเรือ มอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน “Ambulance” GG 2234668 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจกู้ชีพช่วยเหลือ ช่วยชีวิตผู้ป่วย และภารกิจอื่นๆ .ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชินวราลงกรณ (วาสนามหาเถร) มูลค่า 2,782,116 บาท

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามฯ เจ้าคณะภาค 17 – 18 (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศอิสวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับสโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน “Ambulance” GG 2234668 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจกู้ชีพช่วยเหลือ ช่วยชีวิตผู้ป่วย และภารกิจอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชินวราลงกรณ (วาสนามหาเถร) โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีฯ, นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่กำกับดุแลโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า, อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร อดีตผู้ว่าการภาค 3350 ผวน.วิชัย ชีวกนิษฐ์ ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค 3350, อผภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุฬ บุญนุช อดีตผุ้ว่าการภาค 3350, ผชภ.เพ็ญทิพย์ กองวารี ผู้แทนผู้ว่าการภาค, มิตสิทากะ อิดะ ผู้ว่าการภาค 3350, นย.ประสงค์ กลิ่นสวาทหอม นายกสโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา, นาย วิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นพ.ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า, นายพิสิษฐ์ โชติอัครสมิต อดีตนายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหารงานสโมสรฯ ผู้แทนเครือข่ายสมาชิกสโมสรโรตารี ร่วมในพิธีส่งมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวาสนการุญ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชินวราลงกรณ (วาสนามหาเถร) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสมหาเถร) เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด 60 เตียง ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป รับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และยังออกบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโดยรถกู้ชีพ EMS ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับส่งผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 รอบ โดยประมาณ 600 – 700 ครั้ง/ปี รถกู้ชีพที่มีขนาดพร้อมในการใช้งานและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เช่น ออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความดัน กระเป๋ายา น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วย ระหว่างเคลื่อนย้ายมารับการรักษาหรือส่งต่อ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงนั้น จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ลดอันตราการพิการ และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนครหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา