ข่าวใหม่อัพเดท » มุกดาหาร เปิดศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

มุกดาหาร เปิดศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

25 พฤศจิกายน 2022
0

มุกดาหาร – เปิดศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐ เป็นองค์กรภาคประชาชนในการช่วยเหลือประสานงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 พ.ย. 65 นายสันธาน สร้อยสำโรง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านจาก 7 อำเภอ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 88 ถนนชยางกูร ก. อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายสันธาน สร้อยสำโรง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การประสานงานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานทำหน้าที่ประสานงานกับทางราชการ ปกติระบบของรัฐก็จะมีผู้ว่าราชการ มีนายอำเภอ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการช่วงเหลือทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ศูนย์ประสานงานเป็นศูนย์ภาคประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง จะเน้นในเรื่องของการช่วงเหลือพี่น้องประชาชน เช่น หากิจกรรม หาโครงการ หาแผนงานมาลงพื้นที่ อาทิ โครงการโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือราชการอีกทางหนึ่ง พี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากก็ยินดี ยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ โดยจะเริ่ม 2-3 อำเภอก่อน ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ รวมไปถึงเรื่องปากท้องของชาวบ้าน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ก็จะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในชีวิตประจำวัน

ด้านนายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 เริ่มมีคณะทำงาน เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการ สิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้คือ โครงการโซลาเซลล์สูบน้ำบาดาล และมีโครงการที่ผ่านเป็นบางส่วน และยังมีโครงการที่พี่น้องประชาชนยังต้องการ ทางศูนย์ประสานงานภาครัฐก็จะพยายามประสานสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการต่อไป

จากนั้นได้มอบป้าย “ ศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐ “ ให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ชาวบ้านกับทางภาครัฐอีกด้วย..


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจังหวัดมุกดาหาร 081-5449094