ข่าวใหม่อัพเดท » นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมเดินแห่แสดงรางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองปัตตานี

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมเดินแห่แสดงรางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองปัตตานี

24 พฤศจิกายน 2022
0

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองปัตตานี นำโดยนายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกกองงาน พนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียนและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินแห่แสดงรางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองปัตตานี ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเด็ก เยาวชน สถานศึกษาและผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของบุคลกร ผู้ปกครอง ลูกหลานชาวปัตตานีและพี่น้องประชาชนชาวปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานีขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ชุมชนและชาวปัตตานีทุกท่านในความร่วมมือร่วมใจกับความสำเร็จของรางวัลต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้