ข่าวใหม่อัพเดท » หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการลาดตระเวนด้วยยานยนต์ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการลาดตระเวนด้วยยานยนต์ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

16 พฤศจิกายน 2022
0

ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV ทหารพราน 35 เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลลาดตระเวนแสดงกำลังและพิสูจน์ทราบเส้นทางในภูมิปท.ด้วยขบวนยานยนต์ รถ 51 B ติดปืนกล และ รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี เสริมด้วย รถอเนกประสงค์ UTV ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองกำลังนเรศวร โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และกำลังพลชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนด้วยยานยนต์แสดงกำลัง เส้นทางในภูมิประเทศที่ติดแม่น้ำเมย/ภูมิประเทศเขตรอยต่อ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก – อำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวน และเข้าถึงพื้นที่ในเส้นทางที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของฝ่ายตรงข้ามยังเกิดข่าวสารความไม่สงบเรียบร้อย และรองรับการประชุม APEC หน่วยจึงได้เข้มงวดครอบคลุมพื้นที่ทางบกเขตรอยต่อ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำพาบุคคลแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายเข้าในราชอาณาจักรไทย ยาเสพติด ของหนีภาษี พร้อมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ

การประชุม APEC 2022 THAILAND เป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 นี้ ถือเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงความพร้อมในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 กองกำลังนเรศวร ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน คู่ขนานไปกับสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจอันจะส่งเสริม ดำรงศักดิ์ศรีและนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยในระดับสากลตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก