ข่าวใหม่อัพเดท » กองกำลังนเรศวร ตรึงเข้มแนวชายแดน

กองกำลังนเรศวร ตรึงเข้มแนวชายแดน

16 พฤศจิกายน 2022
0

การประชุม APEC ถือเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงความพร้อมในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กกล.นเรศวร ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน คู่ขนานไปกับสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจอันจะส่งเสริม ดำรงศักดิ์ศรีและนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยในระดับสากลตามนโยบายของ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.

กองกำลังนเรศวร ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35, และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ 

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน