ข่าวใหม่อัพเดท » ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

16 พฤศจิกายน 2022
0

ยุทโธปกรณ์ใหม่รถ UTV เสริมขีดความสามารถภารกิจตามแนวชายแดน

ฉก.ทพ.35 จัดกำลังพลลาดตระเวนแสดงกำลังและพิสูจน์ทราบเส้นทางในภูมิปท.ด้วยขบวนยานยนต์ รถ 51 B ติดปืนกล และจยย.ทางยุทธวิธี เสริมด้วย รถอเนกประสงค์ UTV ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองกำลังนเรศวร โดย ผบ.ฉก.ทพ.35 พร้อม ผบ.ร้อยและกำลังพลทำการลาดตระเวนด้วยยานยนต์แสดงกำลัง เส้นทางในภูมิประเทศที่ติดแม่น้ำเมย/ภูมิประเทศเขตรอยต่อ อำเภอท่าสองยาง – อ.สบเมย(จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลว.และเข้าถึงพื้นที่เส้นทางที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของฝ่ายตรงข้ามยังเกิดข่าวสารความไม่สงบเรียบร้อยและรองรับการประชุม APEC หน่วยจึงได้เข้มงวดครอบคลุมพื้นที่ทางบกเขตรอยต่อ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำพาบุคคลแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายเข้าในราชอาณาจักรไทย ยาเสพติด ของหนีภาษี พร้อมทั้งสิ่งผิดกฎหมาย อื่นๆ


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ 

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน