ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้บัญชาการกองทหารบก มาเลเซีย และคณะ ราชวงศ์แห่งรัฐ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับ ผู้บัญชาการหน่วยทหารอาสารักษาดินแดน กองทัพมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมเยียน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5

รองผู้บัญชาการกองทหารบก มาเลเซีย และคณะ ราชวงศ์แห่งรัฐ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับ ผู้บัญชาการหน่วยทหารอาสารักษาดินแดน กองทัพมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมเยียน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5

31 ตุลาคม 2022
0

สงขลา/สะเดา – รองผู้บัญชาการกองทหารบก มาเลเซีย และคณะ ราชวงศ์แห่งรัฐ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับ ผู้บัญชาการหน่วยทหารอาสารักษาดินแดน กองทัพมาเลเซีย เดินทางมาเยี่ยมเยียน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ม.2 ต.สำนักขสม อ.สะเดา จ.สงขลา พลโท Datuk Seri Mohammad Bin Ab Rahman รองผู้บัญชาการกองทหารบก มาเลเซีย และคณะ ราชวงศ์แห่งรัฐ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับผู้บัญชาการหน่วยทหารอาสารักษาดินแดน กองทัพมาเลเซีย เดินทางมาเยี่ยมเยียน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 โดยมี พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บัฃคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และ คณะกำลังพลให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บัญชาการหน่วยทหารอาสารักษาดินแดน กองทัพมาเลเชีย ซึ่งเป็นราชวงศ์แห่งรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ได้สัมผัสสภาพแวดล้อมการทำงานและการปฏิบัติประจำวันของหน่วยทหารไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ อันส่งผลให้เกิดความใกล้ชิดกับ ผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกไทย และกองทัพบกมาเลเซีย เพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมกับได้หารือเกี่ยวกับการที่จะร่วมกัน ในการป้องกันปัญหาภัยคุกความต่างๆ ตามแนวชายแดน ทุกช่องทาง

ด้านพลตรี วรเดช เดชรักษา ผบ.กกล.เทพสตรี/ผบ.พล.ร.5 กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย คณะมงกุชราชกุมาร ก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมหน่วยทหารพื้นที่ใกล้ชายแดนและ ได้มาเห็นการปฎิบัติงานของทหารไทย ถือว่าเป็นผลดีของประเทศ


ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา