ข่าวใหม่อัพเดท » ลำพูน ออกหน่วย พอ.สว. ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนพื้นที่ อ.ป่าซาง

ลำพูน ออกหน่วย พอ.สว. ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนพื้นที่ อ.ป่าซาง

22 กันยายน 2022
0

ลำพูน ออกหน่วย พอ.สว. ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนพื้นที่ อ.ป่าซาง

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการบริการแบบเชิงรุก รูปแบบ New Normal ทั้งการตรวจรักษาโรค แบบแผนปัจจุบันและแบบแผนโบราณ การให้บริการทำหมันสุนัขและแมว การบริการรักษาปะคบและนวดแผนโบราณ และการให้บริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 และ เข็ม 3 แก่ประชาชนในพื้นที่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน โดยไม่หวังผลตอบแทนของท่านทั้งหลาย กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ถือเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทย เป็นผู้พระราชทานกำเนิด มูลนิธิ พอ.สว.ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานสืบต่อมาเป็นลำดับ เพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เครื่องอุปโภค-บริโภค ยา และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป


ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูน