ข่าวใหม่อัพเดท » ปภ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและความเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลศรีเตี้ย เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

ปภ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและความเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลศรีเตี้ย เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

22 กันยายน 2022
0

ปภ. ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและความเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลศรีเตี้ย เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:00 นาฬิกา นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย ให้การต้อนรับ นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและความเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลศรีเตี้ย เพื่อหาแนว ทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยมี นายวิหาร สีโย, นางกายทอง แก้วทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย, นางสาวสุธาลิณี พลกลาง เลขานุการนายก, นายนัฐวัฒน์ นันธิสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เขต1, นายวีรศักดิ์เกียรติเจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ, นายศิริศักดิ์ เดชาฐิติพันธ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ลงพื้นที่ร่วมด้วย


ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูน