ข่าวใหม่อัพเดท » อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางอิน ต.คลองใหญ่ จ.ตราด อย่างคึกคัก

อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางอิน ต.คลองใหญ่ จ.ตราด อย่างคึกคัก

22 กันยายน 2022
0

ตราด – เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. จํานวนผู้เข้ารับการสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.คลองใหญ่ จํานวน 3 คน ได้ตัดสิทธิเบอร์ 3 ไปเพียง 1 คน เหลือผู้สมัคร 2 เบอร์ ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ผลเบอร์ 2 อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางอิน หมู่ที่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ช่วงเช้าต่างพากันมาเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางอิน ได้มีการต่อแถวยาวเป็นไปอย่างคึกคัก นายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและให้กําลังใจชาวบ้านหมู่ 6 ที่ได้มาลงคะแนนเป็นจํานวนมาก และได้มอบหมายให้ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตําบลคลองใหญ่ ได้ครบอายุ 60 ปี บริบูรณ์และหมดวาระลง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 12 (2) แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช พ.ศ.2557 ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ขึ้น ในวันที่ 22 กันยายน 2565

ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้สมัครสนใจลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 มีผู้เข้าร่วมรับสมัคร จํานวน 3 คน ประกอบด้วย นายฐาปกรณ์ นะทีวาส อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 26/6 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สมัครเบอร์ ๑, นายวิสันต์ หอยสังข์ อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 45/9 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.คลอง ใหญ่ จ.ตราด ผู้สมัคร เบอร์ ๒, และนายลัทธิ เจริญผล อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 12/1 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สมัคร เบอร์ ๓ ซึ่งได้ตัดสิทธิผู้รับสมัครเบอร์ 3 ไป 1 เบอร์ เหลือผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเพียง 2 เบอร์เท่านั้น

ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามา หลังจากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งของอําเภอคลองใหญ่ ได้ทําการปิดหีบโดยนายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่คู่หาเลือกตั้ง โดยมีคูหาเลือกตั้งมีผู้ให้การสนับสนุนและกองเชียร์ของผู้ลงสมัครทั้ง 2 ฝ่าย มาร่วมให้กําลังใจและคอยสังเกตการณ์ตลอดจนนับคะแนนเสร็จสิ้น

ผลปรากฎว่า นายวิสันต์ หอยสังข์ ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้คะแนน 265 คะแนน, ส่วนเบอร์ 1 นายฐาปกรณ์ นะทีวาส ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้คะแนน 188 คะแนน, บัตรเสีย 23 ใบ, ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 ใบ, ญาติพี่น้องของนายวิสันต์เบอร์ด้วยความดีใจเข้ากอดด้วยความดีใจเป็นอย่างมากในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้อย่างบอกไม่ถูก จากนั้นนายวิสันต์ ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไว้วางใจกระผมในครั้งนี้ผมจะทํางานให้กับชุมชนเป็นอย่างดีตลอดไป


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก