ข่าวใหม่อัพเดท » เพชรบูรณ์ เปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

เพชรบูรณ์ เปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

10 กันยายน 2022
0

เพชรบูรณ์ – เปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2565 โดยมี นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเปตอง ร่วมพิธี

นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริม กฎ กติกา กีฬาเปตอง ภายในประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามโครงการ “พัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศของประเทศ” และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2565 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทแม่นยำ(Shooting) ชาย
  2. ประเภทแม่นยำ( Shooting) หญิง
  3. ประเภทยุวชนชาย อายุ 15 ปี
  4. ประเภทยุวชนหญิง อายุ 15 ปี
  5. ประเภทเยาวชนชาย อายุ 20 ปี
  6. ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 20 ปี
  7. ประเภททีมชายทั่วไป
  8. ประเภททีมหญิงทั่วไป
  9. ประเภททีมอาวุโส

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์