ข่าวใหม่อัพเดท » พสกนิกรชาวจันทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พสกนิกรชาวจันทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2022
0

จันทบุรี – พสกนิกรชาวจันทบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (11 ส.ค.65) ที่ห้องโถงระหว่างอาคาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ร่วมพิธีทำคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า และสวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดับตกแต่งสถานที่เป็นสัญลักษณ์ผีเสื้อ และน้ำตกพลิ้วสื่อความหมายความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้จังหวัดได้เชิญชวนให้ทุกอำเภอร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ อำเภอละ 90 ตัว 10 อำเภอ 900 ตัว และรวมกับจังหวัด จำนวน 990 ตัว สำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะทำการคัดเลือก ตัวผีเสื้อที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดให้ได้จำนวน 90 ตัว นำส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การประดิษฐ์ผีเสื้อ มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกล นคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับราษฎร ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” นับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างคุณค่า สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย “ผีเสื้อ” ถือเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วย

เพราะน้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ ในการร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่านต่อไป


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก