ข่าวใหม่อัพเดท » ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

30 กรกฎาคม 2022
0

ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค.65 ที่ผ่านมา พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดภาคพื้นอินโด แปซิฟิค (Chiefs of Defense Conference – CHODs) ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำทางทหารของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญในภูมิภาค โดยในครั้งนี้มีผู้นำทางทหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ Promoting the Rules Based Order in the Indo-Pacific ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายและถกแถลงในหัวข้อ ผลกระทบต่อความมั่นคง จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งประเด็นสงครามระหว่าง ยูเครนและรัสเซีย

ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหาร ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำทางทหารมิตรประเทศ ได้แก่ พลเอก Koji Yamazaki ผู้บัญชาการทหารสูงสุดญี่ปุ่น พลเอก Angus Campbell ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย และ พลโท Woong Park รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกาหลีใต้ โดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางทหารในทุกๆ ระดับ และการขยายความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง อาทิ การฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน การริเริ่มจัดตั้งกรอบความร่วมมือระดับ senior staff talk โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ซึ่งการประชุม CHODs ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ กองทัพไทยได้มีการพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำทางทหารของกองทัพประเทศต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมั่นคง เพื่อความสงบสุข สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ต่อไป


ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!