ข่าวใหม่อัพเดท » เย้ยฟ้าท้าดิน “ตู้สล๊อต” ตั้งเกลื่อน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

เย้ยฟ้าท้าดิน “ตู้สล๊อต” ตั้งเกลื่อน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

18 กรกฎาคม 2022
0

เย้ยฟ้าท้าดิน “ตู้สล๊อต” ตั้งเกลื่อน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

สำนักข่าวความมั่นคง ได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีการลักลอบนำเอาตู้สล๊อตแมชีน หรือตู้เกมพนันไฟฟ้า มาเปิดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ในตลาดค้าส่งผลไม้(มรกต) อ.หลัง สวน จ.ชุมพร

หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบนำตู้สล๊อตแมชีน ตั้งให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเล่นการพนัน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบริเวณตลาดค้าส่งผลไม้(มรกต) ต.วังตะกอ อ.หลัง สวน จ.ชุมพร มีตู้สล๊อตแมชชีน หรือตู้เกมพนันไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องเล่นท้าย พ.ร.บ.การพนัน อันระบุไว้ในบัญชี ก. หมายเลข 28 (สล๊อตแมชีน) เป็นการพนันชนิดร้ายแรง เนื่องจากเล่นได้เสียง่าย จูงใจให้ติดการพนันได้ง่าย โดยผู้สื่อข่าวได้พบตู้สล๊อตแมชีน วางอยู่ในพื้นที่ตลาดผลไม้(มรกต) อ.หลังสวน จ.ชุมพร อย่างน้อย 2 จุด และในร้านขายของชำริมถนนสายเขาม่วง และถนนสายหนองปลา ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร อีก 2 จุด พบว่ามีการวางตู้สล็อตแมชีน ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ใช้การได้ อย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ตู้สล๊อตแมชีนนั้นผิดกฎหมายในเรื่องของการนำเข้า การมีไว้ก็ถือว่า มีความผิด ผู้ครอบครองหรือเจ้าของสถานที่ ที่มีอุปกรณ์ประเภทนี้ จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่ผิดไม่ได้ เมื่อมีการจับกุมตู้เกมไฟฟ้าจะต้องมีการขยายผลถึงผู้กระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แก่ เจ้าของเครื่อง ผู้เช่าเครื่อง ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล ซึ่งหากได้ความว่า บุคคลใดมีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดก็ให้ดำเนินคดีแก่ผู้นั้นให้ครบถ้วน ทั้งในความผิดฐานเป็นตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุน

จริงเท็จอย่างไรจึงฝากถามถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นายอำเภอหลังสวน ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เหตุใดจึงปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายกันอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งขัดกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขจัดอบายมุขต่างๆให้น้อยลง มิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการพนัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและความยากจนของประชาชน ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ จะอ้างว่ายังไม่รู้ ทั้งที่ทุกหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านและกำนันเป็นผู้ดูแล เป็นไปได้หรือไม่ที่หน่วยงานของท่านไม่รู้เรื่องนี้ และขอถามต่อว่าเจ้าของพื้นที่ที่จัดวาง จะมีความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสล๊อตแมชีน หรือผู้สนับสนุนเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัด โดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วยหรือไม่ และเหตุการณ์นี้ได้มีการแอบอ้างอิทธิพลของข้าราชการระดับสูงของภาค จนไม่มีหน่วยงานใดกล้าแตะ เพื่อความถูกต้องจึงไม่ควรให้ผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย


เพชร ชุมพร
ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร
สำนักข่าวความมั่นคง

error: Content is protected !!