ข่าวใหม่อัพเดท » ชุมพร ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ดื่มสุราเสรี ในสถานบริการ

ชุมพร ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ดื่มสุราเสรี ในสถานบริการ

10 กรกฎาคม 2022
0

ชุมพร ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ดื่มสุราเสรี ในสถานบริการ

ผู้ปกครองถึงกับผงะ หลังจากตามหาบุตรสาวซึ่งยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้ออกจากบ้านไปกับกลุ่มเพื่อน ที่สถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทำให้ต้องตกใจเมื่อพบว่าภายในสถานบันเทิงหลายแห่ง เต็มไปด้วยนักดื่มวัยเยาว์ ที่เข้าใช้บริการโดยไม่มีการเข้มงวดตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่มีการแสดงแสงหรือเสียง และการแสดงดนตรี จะมีนักเที่ยวเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เกินกว่าครึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับเด็ก อย่างกับมีนโยบายสุราเสรี

สถานบันเทิงเหล่านี้ตั้งอยู่บนถนนสายนาทุ่ง ซึ่งเป็นย่านชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนละแวกนั้น และภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งไม่มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีพอและห้องน้ำไม่มีการแบ่งแยกสัดส่วนหญิงชาย จากการสังเกตไม่พบว่ามีการติดใบขออนุญาตให้เปิดสถานบริการแต่อย่างใด

เป็นที่ทราบกันดีว่าการขอออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้น ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะต้องขอจาก ที่ทำการอำเภอ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจตราดูแลตาม พรบ.สถานบริการ มีฝ่ายปกครองและตำรวจ ทำหน้าที่ในการตรวจตรา ควบคุมดูแลให้สถานบริการดำเนินกิจการเป็นไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี มีคำถามว่าขั้นตอนการออกใบอนุญาตของรัฐ เป็นการละเลยปล่อยให้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และที่สำคัญคือเพราะอะไรสถานบันเทิงหลายแห่งที่ดำเนินกิจการผิดวัตถุประสงค์ที่ขอใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจนแล้วยังเปิดทำการได้โดยไม่ถูกภาครัฐดำเนินการใดๆ

มีข้อมูลว่าสถานบริการเหล่านี้ใช้วิธีเลี่ยงกฎหมาย ด้วยการขอใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร แทนเพื่อไม่ให้เข้า ข่ายเป็นสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องถูกควบคุม ภายใต้กฎหมาย แต่ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น สถานที่เหล่านี้ยังมีลักษณะเป็นสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ เริ่มตั้งแต่ประตู

ทางเข้ามีการ์ดคอยดูแลทำทีตรวจค้นอาวุธ ซึ่งผิดกับร้านจำหน่ายอาหารปกติทั่วไป เมื่อเข้าไปภายในมีการจัดแสงหรือเสียง มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครอง และตำรวจ ยังนิ่งเฉย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อะไรบังตาท่านอยู่ ขอให้ท่านออกมาทำหน้าที่ของท่านให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชน หากยังไม่พร้อมจะเป็นข้าราชการที่ดีรับใช้ประชนชน ควรหลีกทางให้คนมีความสามารถเข้ามาทำงานแทน อย่าละเลยปล่อยให้อนาคตของชาติ ต้องถูกทำลาย


เพชร ชุมพร

ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร
สำนักข่าวความมั่นคง

error: Content is protected !!