ข่าวใหม่อัพเดท » พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโมลีนิมิต ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโมลีนิมิต ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

10 กรกฎาคม 2022
0

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโมลีนิมิต ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ฉก.ทพ.43, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมา เป็นประธานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโมลีนิมิต ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. ทั้งนี้ ฉก.ทพ.43 ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทำบุญทั้งสิ้น 535,965 บาท พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่มชาชัก จำนวน 300 แก้ว และน้ำดื่ม 300 ขวด ให้บริการภายในงานอีกด้วย เพื่อร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่