ข่าวใหม่อัพเดท » “คณะกรรมการชมรมคนรักเมืองลุง” ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน – เทียนพรรษา – น้ำดื่ม แด่พระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

“คณะกรรมการชมรมคนรักเมืองลุง” ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน – เทียนพรรษา – น้ำดื่ม แด่พระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

3 กรกฎาคม 2022
0

“คณะกรรมการชมรมคนรักเมืองลุง” ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน – เทียนพรรษา – น้ำดื่ม แด่พระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอาทิตยฺที่ 3 ก.ค.65 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาเกิดพาณิช วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอา รามหลวง ตําบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โดยคณะกรรมการชมรมคนรักเมืองลุง และสมาชิกชมรมคนรักเมืองลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวาย สังฆทาน เทียนพรรษา และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งมีพระมหารวย กิตฺติวณฺโณ (เดชนครินทร์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เมตตารับถวายสังฆทาน และเทียนพรรษาครั้งนี้

โดยมี ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย เลขาธิการ ชมรมฯ, นายสถาพร อ่อนสง, นายสถาพร สัตรัตน์, ดร.ศักดิ์สุดา จิรโสภิน, นายสมคิด ปานเพชร, นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์ รวมทั้ง ดร.อ็อด โพธิ์เงิน, นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต ข้าวตราใบเงิน และผู้จำหน่าย วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง” รวมทั้ง คณะกรรมการชมรมคนรักเมืองลุง และสมาชิกชมรมคนรักเมืองลุง ร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้

ทั้งนี้ ดร.อ็อด โพธิ์เงิน และนาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต ข้าวตราใบเงิน และผู้จำหน่าย วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง” ได้นำน้ำดื่ม ตราใบเงิน จำนวน 20 แพ็ค ถวายแด่พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาภายในวัดพร้อมรับศีลรับพร จากพระปัญญานันทมุนีเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย