ข่าวใหม่อัพเดท » ‘ผบ.พล.ร.15’ นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกลและแข่งยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสมรรถภาพความเข้มแข็งกำลังพล

‘ผบ.พล.ร.15’ นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกลและแข่งยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสมรรถภาพความเข้มแข็งกำลังพล

1 กรกฎาคม 2022
0

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกลและแข่งยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสมรรถภาพความเข้มแข็งกำลังพล เน้นย้ำการปฏิบัติงานทุกภารกิจและช่วยเหลือพี่ประชาชนในทุกโอกาส

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกรมทหารราบที่ 152 พร้อมทั้งได้นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกลและแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ในทุกเมื่อ โดยมี พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 และคณะผู้บังคับหน่วย ร่วเดินทางไกลทดสอบขีดความสามารถความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามัคคีให้แก่กำลังพล

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของทหาร หน่วยทหารจะต้องทำการฝึกและทบทวนความรู้ทางทหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญขึ้นภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบก ถ้าหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีความรู้ความสามารถมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ หมายความว่า หน่วยจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ได้ เป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วย ที่พร้อมจะรองรับภารกิจที่หลากหลาย อีกทั้งภัยคามทุกมิติ ในปัจจุบันภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

สำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจสภาพความพร้อมสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเตือนหน่วยให้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยตนเองและเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายของกองทัพบก ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลมีความคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ พลตรี เฉลิมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกำลังพล เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครอบครัวกำลังพล และผู้บังคับบัญชาอีกด้วย