ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์กองทัพบกมาเลเซีย จับมือร่วมสร้างความมั่นคงชายแดน

ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์กองทัพบกมาเลเซีย จับมือร่วมสร้างความมั่นคงชายแดน

1 กรกฎาคม 2022
0

ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์กองทัพบกมาเลเซีย จับมือร่วมสร้างความมั่นคงชายแดน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 : พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพบกมาเลเซีย ระหว่าง 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ เซอรี ซัมโรส บินโมฮัมหมัด ซาอิน ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย และ นายดาโต๊ะ สรี อิคมาล ฮิชัม บิน อับดุล อาซิส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย รวมทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

ในการพบปะหารือกับผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียที่มีมาอย่างยาวนานถึง 65 ปี พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดน และการจัดตั้งจุดตรวจร่วมแห่งใหม่ในพื้นที่ อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา ซึ่งจะเปิดดำเนินการใน 1 ต.ค.65 รวมถึงการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนด่านสะเดา และ บ้าน บูกิตกายูฮิตัม ซึ่งทั้งสองฝ่ายดำเนินการร่วมกัน รวม 11 กม. อีกทั้ง ความร่วมมือในกิจกรรมหลักอื่นๆ อาทิ การลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดน, การแลกเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารและตำรวจตามแนวชายแดน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกองทัพพร้อมร่วมมือกันในการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดน อาทิ บุคคลสองสัญชาติ, การลักลอบลำเลียงยาเสพติด, การสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ส่วนความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา ผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าการฝึก Cobra Gold และการฝึกร่วมช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของกองทัพบกทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การฝึกล่าสุดที่จะจัดขึ้นคือ การฝึกผสมทางบก Land Ex THAMAL ครั้งที่ 25/2565 ในห้วง เดือนสิงหาคมนี้ ที่มาเลเซีย กองทัพบกไทย ก็พร้อมส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้จัดการฝึกร่วมผสมระหว่างหน่วยทหารตามแนวชายแดน รวมทั้งการฝึกอบรมภาษามลายูและภาษาอังกฤษ

ในการเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความร่วมมือของรัฐบาลมาเลเซียที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. พร้อมระบุถึงบทบาทสำคัญของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการจัดตั้งเครือข่ายความมั่นคงไซเบอร์

กิจกรรมทางทหารที่สำคัญในการเยือนครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังค่าย Terendak รัฐมะละกา ชมการสาธิตและการแสดงทางทหารของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกมาเลเซีย ในโอกาสเดียวกันนี้กองทัพบกมาเลเซียได้จัดพิธีมอบหมวกเบเล่ต์ของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซีย (Maroon Beret) และปีกร่ม Parachute Wings ของหน่วยรบพิเศษมาเลเซียเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารบก

การเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือของงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการสานต่อความร่วมมือของกองทัพบกไทย-มาเลเซียในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และความมั่นคงในภูมิภาคอย่างชัดเจน


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน