ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ต้อนรับ ลธ.กอ.รมน.ภาค 3 ที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ต้อนรับ ลธ.กอ.รมน.ภาค 3 ที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

28 มิถุนายน 2022
0

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ต้อนรับลธ.กอ.รมน.ภาค 3 ที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 พ.อ.มงคล ปาคํามา รองผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์พานิช ลธ.กอ.รมน.ภาค 3 และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดลำพูนเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ประจำปี 2565 มีการดำเนินงานดังกล่าว

เวลา 09.30 น. ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่หมายจำนวน 2 แห่ง คือวัดพระพุทธ บาทตากผ้า ต.มะกอก และ อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


ผู้สื่อข่าวจ.ลำพูน รายงาน