ข่าวใหม่อัพเดท » เรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565

เรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565

22 มิถุนายน 2022
0

เรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย