ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ใหญ่ใจดี ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือกว่า 3 ล้านบาท

ผู้ใหญ่ใจดี ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือกว่า 3 ล้านบาท

22 มิถุนายน 2022
0

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่อง โดยว่าจ้างครูเจ้าของภาษาสอนเอง หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล

วันนี้ (22 มิ.ย.) ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้นำชุมชนรอบท่าเรือ ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ร.ต.อ.ธนาบดี กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2565 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือนเดือน พ.ค.- ก.ย. 65 เป็นเงิน 3,150,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 2.โรงเรียนบ้านนาวัง 3.โรงเรียนบ้านบางละมุง 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านโรงหีบ 6.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 7.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

เป้าหมายต่อไป ท่าเรือแหลมฉบัง มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้มี ประสบการณ์ในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมด้านภาษากับครู ภาษาอังกฤษโดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานใน การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทั่วประเทศ แต่ ท่าเรือแหลมฉบัง ยังคงเล็งเห็น และให้ความสำคัญกับการศึกษาของ เยาวชนเป็นสำคัญ รวมทั้งยังสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างต่อเนื่อง


ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม จ.ชลบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก