ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดแผนยุทธการ 46583 การควบคุมพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดแผนยุทธการ 46583 การควบคุมพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

9 มิถุนายน 2022
0

ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดแผนยุทธการ 46583 การควบคุมพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ ทำการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ฐานปฏิบัติการกองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 4 บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานแถลงแผนยุทธการ 46583 การควบคุมพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายสั่งการของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ติดตามความคืบหน้า สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ ผกร.ในพื้นที่

หลังกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนขว้างระเบิดไปร์บอม และโจมตีฐานปฏิบัติการตำรวจน้ำตาก ใบ บริเวณท่าเทียบเรือรัชดา หมู่ที่ 1 ตำบลจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมสั่งการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วโดยมี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 และ ชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่4 พร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียง

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ เพื่อควบคุมพื้นที่ ติดตามจับกุม บังคับใช้กฎหมายต่อ ผู้ก่อเหตุรุนแรง และตัดความเชื่อมโยง การสนับสนุน การส่งเสบียงระหว่างกลุ่ม ผู้ก่อเหตุรุนแรง กับผู้ให้การสนับสนุนในหมู่บ้าน ไม่ให้มีโอกาส และสามารถก่อเหตุได้ ซึ่งมีความมุ่งหมาย ต้องการควบคุมพื้นที่ โดยการใช้กำลัง และเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งมวล เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ป้องกันไม่ให้กลุ่ม ผู้ก่อเหตุรุนแรง ใช้พื้นที่หมู่บ้าน ในการหลบซ่อน/พักพิง ให้การสนับสนุน และส่งเสบียง เพื่อเตรียมการก่อเหตุ โดยการจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ควบคุมเส้นทางเข้า–ออก หมู่บ้านจัดกำลังชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ดำเนินงานการเมืองเชิงรุกในหมู่บ้าน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และใช้กำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อเป้าหมายชัดเจน

โดยพลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยนราธิวาส ได้มอบนโยบายและข้อสั่งพร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแผนจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนเพื่อกดดันบุคคลเป้าหมายและกลุ่มเครือญาติ บ้านแนวร่วมที่คาดว่าใช้เป็นที่พักพิง ในพื้นที่ Support – site ชายป่าขอบเขา หมู่บ้านในเขตรอยต่อระหว่าง ฉก.ประจำพื้นที่ รวมถึงรอยต่อระกว่างอำเภอ เพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บนเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้าน และจัดกำลังชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าปฏิบัติการรุกทางการเมือง โดยใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างการตระหนักรู้ เพื่อครองใจประชาชนในหมู่บ้าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนให้มีความพึงพอใจ เกิดความศรัทธา และให้ความร่วมมือเข้า X-ray สืบสภาพพื้นที่หมู่บ้าน พบปะสร้างความเข้าใจให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ประชาชนในหมู่บ้าน ปฏิเสธ และไม่ให้การสนับสนุนต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดย การปฎิบัติเป็นไปตามข้อสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ทุกขั้นตอน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จากนั้น เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอดแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก กำชับเน้นย้ำให้หน่วยทหารปฎิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน พันธกิจ 3 ประการในการป้องกันชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบและการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนนั้น ยังคงต้องตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตามนโยบายในการที่จะสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การขนสินค้าหนีภาษี อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเป็นการป้องกัน และสะกัดกั้น การกระทำผิดตามแนวชายแดน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในด้านการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการเปิดด่าน ตลอดจนได้กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติ


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาส รายงาน