ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.) ทภ.2

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.) ทภ.2

14 มกราคม 2022
0

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.) ทภ.2

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมาย พ.ท.เรวัต วามะลุน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.) ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี พ.อ.ณัฐพล ทองพั้ว รอง ผอ.กกร.ทภ.2 เป็นประธาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) รวมทั้งเกิดเครือข่ายทุกภูมิภาค โดยมีกลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกสาขา จำนวน 200 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลวาเรช อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


รุ่งอรุณทรงกลด บุญปก /ประยง​ อินอ่อน
///รายงาน