ข่าวใหม่อัพเดท » หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

26 พฤศจิกายน 2021
0

เพชรบูรณ์ – หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กองบังคับการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

โดยในครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ ได้บรรยายสรุป และแนะนำภารกิจของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งจัดกำลังพล อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของการประชุม ผู้ร่วมประชุม จำนวน 40 คน พร้อมนำ “เยี่ยมชมโครงการ เที่ยวแหล่งเรียนรู้ สู่วิถี โคกหนองนา พาชมต้นน้ำป่าสัก”(โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ด้านเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกร) ณ โครงการเที่ยวแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีโคกหนองนา พาชมต้นน้ำป่าสัก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

พร้อมกันนี้ได้จัด เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับผู้ศึกษาดูงาน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว