ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดลพบุรี กิจกรรมครบรอบ 22 ปี รัชกาลที่ 9 ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดลพบุรี กิจกรรมครบรอบ 22 ปี รัชกาลที่ 9 ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

25 พฤศจิกายน 2021
0

จังหวัดลพบุรี – รองอธิบดีกรมชลประทานเดินทางเป็นประธานในการประกอบพิธีครบรอบ 22 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 25 พ.ย. 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีการจัดกิจกรรม ครบรอบ 22 ปีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ ลานหน้าอาคารควบคุมและประมวลผล ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอภิรัษณ์ ศรีสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมในพิธี

โดยได้มีพิธีทางศาสนา รับฟังพระธรรมเทศนา และถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 23 รูป พร้อมกับได้ปลูกต้นร่วมผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ไว้เป็นที่ระลึกที่สวนป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานพญานาค สำหรับในวันนี้เป็นวันครบรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 22 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันอุทกภัยและประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนในลุ่มน้ำป่าสัก โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีความสูง 36.50 เมตร และความยาว 4,860 เมตรเก็บกักน้ำได้ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันนี้ มีปริมาณน้ำ 981.33 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 102.22 คาดว่าพอเพียงในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090