ข่าวใหม่อัพเดท » ยศ.ทบ.โดย รร.นส.ทบ.ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ประจวบฯและหน่วยงานใน จว. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ !!

ยศ.ทบ.โดย รร.นส.ทบ.ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ประจวบฯและหน่วยงานใน จว. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ !!

19 สิงหาคม 2021
0

“ยศ.ทบ.โดย รร.นส.ทบ.ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ประจวบฯและหน่วยงานใน จว. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

วันที่ 19 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. -14.00 น. โดยพล.ต.โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผบ.รร.นส.ทบ.มอบหมายให้ หน.ฝกร.รร.นส.ทบ.และกำลังพล จิตอาสา รร.นส.ทบ ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์, อำเภอหัวหิน, สโมสรไล อออนส์หัวหิน, คุณศุภอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้า จว.ประจวบคีรีขันธ์, คุณวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ

ร่วมลงพื้นที่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์นำสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid- 19 โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร, ไข่ไก่, น้ำมันพืช, มาม่า, ปลากระป๋อง, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรี ขันธ์ จำนวน 50 ครัวเรือน


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์