ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ผบ.รร.นส.ทบ. และทหารจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นำถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จำนวน 60 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ผบ.รร.นส.ทบ. และทหารจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นำถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จำนวน 60 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

19 สิงหาคม 2021
0

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ผบ.รร.นส.ทบ. และทหารจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นำถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จำนวน 60 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน!!

วันที่ 18 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผบ.รร.นส.ทบ. ร่วมกับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐ์ศักดาศิริ ผู้แทน รร.นส.ทบ.และ จนท.ทหารชุดจิตอาสา, พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.สมพร  น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ท.ณัฏฐ์ ถีติปริวัฒน์ ผช.สัสดี จว.ประจวบคีรี ขันธ์, ร.ท.สุระเชต ทับจิต รองหน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์, คุณสมชาย  กระแจะเจิม คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 (จว.ป.ข.), คุณเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจัดสรรที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน, คุณวัฒนชัย กาญจนโพธิ์ กรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์หัวหิน, คุณรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน, นายสุนทร เกิดทอง อส.กร.มทบ.15.(หัวหิน)/ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกันนำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ไข่ไก่, ปลากระป๋อง, น้ำมันพืช, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, สเปรย์แอลกอฮอล์, และปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ชุมชนบ้านสระน้อย ( เขาเต่า )ต.หนองแก อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

โดยร่วมกันนำถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จำนวน 60 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 60 ครอบครัวการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!