ข่าวใหม่อัพเดท » ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

18 สิงหาคม 2021
0

นครพนม – ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สั่งการให้ชุดกิจการพลเรือนของหน่วยส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation อาคารตะเพียนทอง โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการหายป่วยแล้วและเข้ารับการแยกกักในชุมชน (community isolation)

ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัว จำนวน 8 ราย จึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาตัวหายเป็นปกติในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น เพื่อระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อไปตามมาตรฐานวิถีใหม่ (new normal) เป็นการจัดระบบบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน เพื่อการวินิจฉัยเร็ว รักษาให้เร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมถึงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนบุคคล และส่วนรวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยและลดการแพร่ระบาดในชุมชน จากมาตรการคุมเข้มของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดยศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation อาคารตะเพียนทองโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) อยู่ในความดูแลของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ให้กระจายจัดตั้งในทุกๆอำเภอในจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่หายแล้ว ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)