ข่าวใหม่อัพเดท » รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง

รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง

3 กรกฎาคม 2021
0

นครพนม – รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง โดยมีพลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210) และพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) และคณะนายทหารให้การต้อนรับ โดยได้วางพวงมาลาหน้า อนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวางเพื่อรำลึกถึงวีกรรมของพระยอดเมืองขวางในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยในอดีต

พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบายผลการดำเนินการสถานการณ์ด้านการข่าว ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำโขง แผนการพิทักษ์ค่ายพระยอดเมืองขวาง แผนเผชิญเหตุที่หน่วยได้เตรียมการอย่างเป็นระบบ

ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 210 และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ผลัดที่ 1/64 ได้มอบนโยบายกำชับมาตรการการรับทหารกองประจำการในสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวตามสิทธิ์ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ของทหารกองประจำการ การเตรียมความพร้อมด้านการฝึกแบบ New normal และที่สำคัญได้ให้คำแนะนำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มาตรการที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มของหน่วยฝึกทหารใหม่ในค่ายพระยอดเมืองขวาง ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการฝึกทหารใหม่ ให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและเป็นไปตามที่ ศบค.กำหนดนั้น จึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

  1. ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึก โดยจัดเตรียมพื้นที่ฝึกและพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิด แบบ Bubble and Seal จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้น สำหรับทหารที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ฝึก ครูฝึก ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฝึกทุกนาย ได้ทำการกักตัวภายในหน่วยฝึกล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันที่ทหารใหม่ จะมาถึง รวมทั้งดำเนินการด้านการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และจัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าครูฝึกและเจ้าหน้าที่ทุกนาย ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19
  2. ขั้นการดำเนินการ ในวันที่ทหารใหม่เข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้จัดให้มีชุดแพทย์ทำการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด หากพบผู้ติดเชื้อจะแยกออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ณ รพ.ประจำค่ายทหารพระยอดเมืองขวาง สำหรับส่วนที่เหลือจะแยกกักตัวภายในหน่วยฝึกเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้พร้อมทำการฝึกในขั้นต่อไป
  3. ขั้นการฝึกและเสริมสร้าง โดยระหว่างการกักตัว จะใช้วิธีการแยกสอนในห้องเรียน หรือใช้การเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน เมื่อครบกำหนด 14 วัน จึงสามารถทำการฝึกในสนามฝึกได้ แต่จะต้องเป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่าง ของสาธารณะสุข (DMHTT) ทุกประการ

ซึ่งทั้งครูฝึกและทหารใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่าง ๆทุกคน จะถูกจำกัดให้อยู่แต่ภายในหน่วยฝึกไม่ให้ปะปนสู่ชุมชนภายนอกทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ห่วงใยและให้ความสำคัญในการดูแลทหารกองประจำการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการเพิ่มเติมการดูแลด้านสุขอนามัย โภชนาการ เวชศาสตร์การกีฬา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการรับราชการ เพราะถือว่าทหารกองประจำการทุกนายเป็นผู้มีความเสียสละ เข้ามาดูแลด้านความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายภารกิจ ตลอดจนเป็นครอบครัวของกองทัพบกที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้หน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3.) ในการฝึกเป็นหน่วยกองพันในที่ตั้งตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 2


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)