ข่าวใหม่อัพเดท » ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # “แถลงข่าว” ศุลกากร ภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 11.25 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # “แถลงข่าว” ศุลกากร ภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 11.25 ล้านบาท

13 สิงหาคม 2019
60   0

https://youtu.be/orjo0m4w038

          ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปราม การลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อความเป็นธรรม ในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งการให้ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ฃัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี มอบหมายให้ นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปราม

          “แถลงข่าว”เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 มาร่วมตรวจสอบสินค้านำเข้าทางด่านศุลกากรมุกดาหาร เนื่องจากสืบทราบว่า จะมีการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้า เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก โดยจะปะปนมากับสินค้าที่ผ่านพิธีศุลกากรอย่างถูกต้อง จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหารและกรมศุลกากร ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า ของบริษัท สุวรรณภูมิ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผลการตรวจสอบพบเป็นสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดยี่ห้อต่างๆ อาทิ SMOK, OUKITEL LARK, VGOD SMOUNT เป็นต้น รวมปริมาณ 197 กล่อง จำนวน 21,533 ชิ้น ซึ่งเป็นของที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร บรรจุอยู่ในลังไม้จำนวน 6 ลัง ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าอื่น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 11.25 ล้านบาท

          บุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวมีการออกแบบใหม่ ตามแฟชั่นของกลุ่มผู้สูงวัยรุ่น เช่น มีลักษณะเป็นนาฬิกา เครื่องเล่นเกม ไฟฉาย และ power bank นอกจากนี้ ยังมีกลิ่นเป็นรสผลไม้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหากนำไปใช้ จะมีผลต่อสุขภาพของเยาวชนและผู้สูบบุหรี่ เพราะน้ำเคมีที่ใช้สูบเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก

          กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงราย ละเอียดสินค้าเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 202, 243, 244 และ 252 แห่งพรบศุลกากร พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากุ่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ส่งเรื่องพร้อมของกลาง ให้ด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้ปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยง ตามนโยบายของศุลกากรอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เพื่อให้ความคุ้มครองกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่สุจริต และประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ, พวงเพรช /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน