ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ

10 สิงหาคม 2019
141   0


          วันที่ 9 สิงหาคม 2562เวลา 09.30 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี (กลุ่มงานความมั่นคง) ได้กำหนดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายเพชรโยธิน ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          โดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะพูดคุย และกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้

………………………………………..