ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดนราธิวาส-ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรม “มอบสิ่งของพระราชทาน”

จังหวัดนราธิวาส-ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรม “มอบสิ่งของพระราชทาน”

7 สิงหาคม 2019
81   0

    ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุด ทสพ.๔๑๒/ สทสพ.๔๐๒) ร่วมกับโฆษกชาวบ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับ นาย ดอรอแม ยูโซะ ผู้ป่วยพิการทางขา ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการดำรงชีพและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านปราลี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส