ข่าวใหม่อัพเดท » ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ จํานวน 157 คน

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ จํานวน 157 คน

25 กรกฎาคม 2019
135   0

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สําหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี เฉพาะประชาชนจิตอาสาที่ได้มาลงทะเบียนไว้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจของอําเภอคลองใหญ่ จํานวนเป้าหมาย 157 คน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันนี้จึงพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือเข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมรับบัตรประจําตัวประชาชนจิตอาสารอบที่ 2 เป็นรายใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 -20 กรกฎาคม 2562 จํานวน 157 คน ของอําเภอคลองใหญ่ ตามโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานเฉพาะกิจ 904 วปร.ได้มอบหมายให้จังหวัดและอําเภอต่างๆเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานเฉพาะกิจ 904 วปร.รายใหม่ เพื่อเป็นการเปิดให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการประสานการทํางานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ สําหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้พบว่าเด็กนักเรียนที่อายุเกิน 7 ปี ไปสมัครหลายรายเป็นจิตอาสาพระราชทานเฉพาะกิจ 904 วปร.ตามประเภทงานที่เด็กนักเรียนสามารถทําได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก