เรื่องฮอต ประเด็นฮิต
มีอะไรใหม่
 
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
  พล.อ.ประยุทธ เมฆวิชัย
  พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว
  พล.ท.ไกรเทพ อนุศักดิ์
  พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง
 
 
   พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษมัต 
 
   
   
   
   
พล.อ.อ.ปฏิพันธ์ วะนะสุข  
  พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจ
   
   
   
   
  พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช
  พล.ต.ต.ประยุทธ์ วะนะสุข
  พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล
 
   
 


ผู้อำนวยการสำนักข่าวความมั่นคง:ชินวัตร รอดพยันต์


ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย : รักษ์พล ทองแท่ง

บรรณาธิการ:เสธ.บอมบ์

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.