เรื่องฮอต ประเด็นฮิต
มีอะไรใหม่
 
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
  พล.อ.ประยุทธ เมฆวิชัย
  พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว
  พล.ท.ไกรเทพ อนุศักดิ์
  พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง
 
 
   พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษมัต 
 
   
   
   
   
พล.อ.อ.ปฏิพันธ์ วะนะสุข  
  พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจ
   
   
   
   
  พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช
  พล.ต.ต.ประยุทธ์ วะนะสุข
  พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล
 
   
 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย : ธีรนัย ไอยรากาญจนกุล
ประธานบริหารสำนักข่าวความมั่นคง:กริชสุวรรณ ดีสุข
รองประธานและเลขานุการ:นายปัญญา กาลานุสนธิ์
รองเลขานุการ:นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

บรรณาธิการ:เสธ.บอมบ์